PROGRAMY TV

Nasza firma zrealizowała ponad setkę godzin programów telewizyjnych. W większości form reporterskich, stąd na pierwszym miejscu prezentujemy fragment reportażu "Złota godzina" dla TVP2 i programu
"Express Reporterów" pod redakcją Blanki Danielewicz. Reportaż wspierał działanie Ministerstwa Zdrowia na rzecz ustawy o ratownictwie.

DZIAŁ W BUDOWIE!